Dr hab. Corinne FOURNIER KISS                            

Adiunkt (hab.), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Berneńskiego, Szwajcaria

Wykładowca literatury porównawczej, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria

Kontakt

Institut de langue et de littérature françaises
Université de Berne
Länggassstrasse 49
CH - 3000 Bern 9

corinne.fournier@unibe.ch

Wykształcenie i kariera naukowa

 • Potrójna habilitacja, Uniwersytet Berneński

  • z literatury francuskiej

  • z literatury porównawczej

  • z literatury słowiańskiej

 • Doktorat, Uniwersytet Genewski

  • z literatury porównawczej

 • Magisterium w zakresie nauk humanistycznych, Uniwersytet Genewski

 

Nagrody

Prix Européen du Grand Prix de l’Imaginaire 2009” (Francuska nagroda za krytykę literacką literatury fantastycznej) za książkę La Ville européenne dans la littérature fantastique du tournant du siècle (1860-1915) [Europejskie miasto w literaturze fantastycznej na przełomie wieków (1860-1915)], L’Âge d’Homme, Collection Slavica, Lausanne, 2007.

 

Obszary badań i zainteresowań naukowych

 • Literatura romańska i słowiańska

  • XIX-XX wiek

  • Reprezentacje przestrzeni – przestrzeń miejska, przestrzeń domowa, granice i krajobrazy

  • Literatura fantastyczna

 • Literatura francuskojęzyczna (XX i XXI wiek)

 • Literatura i międzykulturowość

 • Literatura i inne dziedziny sztuki (architektura i muzyka)

 • Pisarstwo kobiece

 • Ekokrytyka

 

Czytaj więcej

 

 Książki (wybór)

 • Monografie

 

 • Opracowania

 • SUTER, Patrick & FOURNIER KISS, Corinne (red.), Poétique des frontières. Une approche transversale des littératures de langue française (XXe et XXIe siècles), MétisPresses, Genève,  2021, 384 p.

 • BOTEZAT, Onorina, FOURNIER KISS, Corinne & MIHAILA, Ramona (red.), Scriitori români de expresie străină / Écrivains roumains d’expression étrangère / Romanian Authors Writing in Foreign Tongues, Editura ProUniversitaria, Bucarest, 2021 (380 p.).

 • FOURNIER KISS, Corinne (red.), Fernando Pessoa: Originality and Cosmopolitanism/Pessoa Plural – A Journal of Fernando Pessoa Studies, n. 18 (special edition), Brown University, 2020.

 • FOURNIER KISS, Corinne (red.), Colloquium Helveticum : Musique et émotions dans la littérature/Musik und Emotionen in der Literatur/Music and Emotions in Literature, Aisthesis, Bielefeld, 2019.

 • JANICKA, Anna, FOURNIER KISS, Corinne & BRACKA, Mariya (red.), Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, Seria I: "Perspektywa Środkowoeuropejska", Wydawnictwo Temida, Białystok, 2019.

 • JANICKA, Anna, FOURNIER KISS, Corinne & OLECH, Barbara (red.), Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, Seria II: "Perspektywa Polska", Wydawnictwo Temida, Białystok, 2019.

 • FOURNIER KISS, Corinne, CHARIATTE Nadine & KRAKENBERGER, Etna R. (red.), Räume der Romania - Beiträge zum XXX. Forum Junge Romanistik, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2016.

 • SUTER, Patrick, BORDESSOULE-GILLIÉRON, Nadine & FOURNIER KISS, Corinne (red.), Regards sur l’interculturalité. Un parcours interdisciplinaire, MétisPresses, Genève, 2016.

 • HUNKELER, Thomas, FOURNIER KISS, Corinne & LUETHI, Ariane (red.), Place au public. Les spectateurs du théâtre contemporain, MétisPresses, Genève, 2008.

 

Pełna lista publikacji tutaj